hiskis2.dk HisKis | Historisk Kartografisk Informationssystem

hiskis2.dk
Title: HisKis | Historisk Kartografisk Informationssystem
Keywords:
Description: HisKis | Historisk Kartografisk Informationssystem HisKis Historisk Kartografisk Informationssystem S?g Prim?r menu Forts?t til prim?rt indhold Forts?t til sekund?rt indhold Forside Om HisKIS Kontakt
hiskis2.dk is ranked 24718644 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,872. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hiskis2.dk has 43% seo score.

hiskis2.dk Information

Website / Domain: hiskis2.dk
Website IP Address: 212.97.132.176
Domain DNS Server: ns1.surf-town.net,ns3.surf-town.net,ns2.surf-town.net

hiskis2.dk Rank

Alexa Rank: 24718644
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hiskis2.dk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,872
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $236
Yearly Revenue: $2,872
Daily Unique Visitors 724
Monthly Unique Visitors: 21,720
Yearly Unique Visitors: 264,260

hiskis2.dk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 16:50:26 GMT
Server LiteSpeed

hiskis2.dk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

hiskis2.dk Traffic Sources Chart

hiskis2.dk Similar Website

Domain Site Title

hiskis2.dk Alexa Rank History Chart

hiskis2.dk aleax

hiskis2.dk Html To Plain Text

HisKis | Historisk Kartografisk Informationssystem HisKis Historisk Kartografisk Informationssystem S?g Prim?r menu Forts?t til prim?rt indhold Forts?t til sekund?rt indhold Forside Om HisKIS Kontakt Vilk?r for anvendelse af data Seminarer Anvendelser af historiske kort i landskabsstudier Luftfoto – historie, teknik og anvendelse Kommunikationslandskabet og historiske kort Workshop “Udskiftningskort og Original I kort” Natur, kultur og forvaltning – historiske kort i praksis Kilder til landskabet 1787-1970 Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822 – Hvad kan kortene bruges til i dag? Brugen af Geografiske Informations Systemer og historiske Kort Historiske bykort 1600-1950 Webformidling af historisk-topografisk information Downloads Landsd?kkende digitaliseringer Lokale/regionale digitaliseringer Publikationer Call for posters! – Seminar 2016 Seminar: Koordinater og kulturhistorie Udgivet den 9. juni 2016 af HisKis Svar Onsdag d. 14. september 2016 – 10.00-16.00, Syddansk Universitet, Odense Koordinater og kulturhistorie – Fra Historisk GIS til Spatial Humanities Den igangv?rende digitalisering af kulturhistorisk materiale giver nye muligheder for forskning og formidling, hvor brugen af geografiske referencer og analysev?rkt?jer kan anvendes til at sammenkoble forskellige kilder og materialetyper og samtidig give en unik mulighed for m?lrettet og stedsspecifik formidling af kulturarven. Denne udvikling kan samles under begrebet spatial humanities, som er en udl?ber af digital humanities, men hvor geografiske referencer og analyser udnyttes til forskning og formidling af digitalt materiale. Siden HisKIS-netv?rket blev etableret i 2001, er der sket en markant udvikling inden for brugen af GIS, som ikke l?ngere blot er specialiserede v?rkt?jer inden for felter som historie, geografi og ark?ologi. GIS anvendes efterh?nden bredt inden for humanistisk forskning, men der er stadig et stort uudnyttet potentiale ved brugen af Geografiske Informationssystemer. Dette g?lder blandt andet brugen af geografiske referencer og analysev?rkt?jer til at analysere og formidle den stadigt stigende m?ngde af digitaliseret kulturhistorisk materiale. Udviklingen har ogs? medf?rt, at b?de software og data i stigende grad er tilg?ngelig som open access. Samtidig er der blevet taget flere initiativer omkring etablering af grundl?ggende forsknings- og formidlingsinfrastruktur for kulturhistorisk materiale, som eksempelvis DigDag og Historisk Atlas. Derfor er det p? tide at se p?, hvordan potentialet i den digitale udvikling i kombination med GIS anvendes til forskning og formidling blandt danske forsknings- og kulturinstitutioner, p? tv?rs af traditionelle faglige og materialem?ssige skel. Seminarets opl?g kredser derfor omkring brugen af geografiske referencer til forskning og formidling af historisk materiale, b?de i forhold til det store potentiale, men ogs? de risici og udfordringer som den digitale udvikling medf?rer. Yderligere information og program Tilmelding Call for posters! Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar For?rsudflugt Galleri Udgivet den 8. maj 2014 af HisKis Dette galleri indholder 3 billeder. ?rets HisKis udflugt gik i ?r til egnen omkring Ganl?se, hvor topograf Peter Michaelsen demonstrerede m?lebordsm?ling, og foreviste m?leudstyret og teknikkerne der har resulteret i kort som ‘h?je m?lebordsblade’ og generalkvartermesterstabens kort. Efterf?lgende var vi p? rekognoscering hvor vi s? … L?s resten → Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar Referat seminar 30. maj Udgivet den 30. maj 2013 af HisKis Svar Omtale og opl?gsholdernes pr?sentationer kan findes her Mette Dahl, Kongelige Bibliotek, byder velkommen. Claus Dam, Kulturstyrelsen, beretter om Kulturstyrelsens overvejelser om web-formidling. Fokus for formidling af fortidsminderne i landskabet. Kort-interface suppleret med tekst, herunder de oprindelige sognebeskrivelser fra Herredsberejsningen. Fors?ger at koble de forskellge universer, bygninger, ark?ologi, genstande, kunst. Skal udvikle systemer der henvender sig til interesserede borgere, administratorer og forskere. Fx XML, WMS WFS til forskere (eller udviklere). Portalen ‘Alt om Fortidsminder’: en anden af styrelsen portaler, der ikke bruges meget, og s?ges sammenlagt med Fund og Fortidsminder. Et af problemerne er (fortsat) integration af web-services, s? man kan f? dynamiske data i de forskellige portaler, i stedet for statiske data-udtr?k. Mobil-app: har afholdt hack-athon – 48 timer til glade hackere om at producere den bedste kulturarvs-app baseret p? vores data-services. Stor succes. Fremtiden: Crowdsourcing er det store. Stor succes med 1001 Fort?llinger. Det kunne udbredes til kort, fx indtegning af fortidsminder. Kulturlandskabet i kunsten: placere landskabskunst p? kort. Trap Danmark, 6.udg kunne laves med crowdsourcing. Publikumsforslag: overs?ttelse som crowdsourcing. Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen Frie data fra 1/1 2013. har gjort at de scannede historiske kort nu ligger frit fremme til download, services osv – helt gratis. Til ikke-georefererede kort er der ogs? kommet en indgang. Portalen er endnu ikke fuldt udbygget – eksempelvis mangler s?kort. ?nsker at supplere offentligg?relse at signaturforklaringer, instrukser, beskrivelser og analyser. Desuden databaser med diverse metadata. Crowdsourcing, fx georeferering af ?ldre kort og flyfotos, st?r pt p? standby. Men ideerne er der. Mette Kia Krabbe Meyer, Kongelige Bibliotek. Udv?lgelse og overvejelser til Europeana. Europeane er et samarbejde mellem 10 nationalbiblioteker og andre institutioner, der besk?ftiger sig med formidling og digitalisering af institutionernernes samlinger. I 2014 g?r projektet i luften med projektet om 1. verdenskrig. Kort og billeder skal bruges til at illutstrere historier/beretninger. I Europeana Collections pr?senteres data p? en bestemt m?de. Der pr?senteres en r?kke metadata fra billeder og kort, der udtr?kkes fra databasen. H?ber p? en bedre kartografisk indgang til beretninger og lokaliteter, is?r fordi historierne ofte fort?ller om folk der flytter sig geografisk. Lise Gerda Knudsen og Rasmus Halling Lorentzen (Historisk Atlas og Odense Bys Museer) Atlasset er opst?et som et ?nske om at kunne samle topografisk data. Nu er det udelukkende et formidlingsprojekt. Projektet var oprindelig et OBM-projekt, men det er nu udbredt til flere instututioner, og omdannet til en forening. 179 medlemsinstitutioner. Disse medlemmer har en eller flere redakt?rer der kan indsende data, der godkendes centralt til publicering. Form?let er at opn? h?j faglig og redaktionel standard. 17.000 brugere om m?neden, der i gennemsnit bruger 9 minutter p? sitet. I 2012 blev sitet suppleret af en mobil-app, s? man kan bruge atlasset n?r man bev?ger sig rundt i landskabet. Teknisk: UTM (med nulpunkt i H.C. Andersens Hus), MapInfo, MapExtreme. Noget af dette fors?ges omlagt. Bruger mange API’er, fx Open Street Map, Bibliotek.dk m.fl. Historisk atlas har sit eget webservice-lag: service.historiskatlas.dk (er glad for ?bne data). Fremtiden: Silverlight bliver udfaset af Microsoft, og HTML5 er det nye, som HA skal oml?gges til. Integration med DigDag, youtube, sociale medier. Vigtigt med intelligente sammenfletninger for at holde fagligt fokus. Desuden er der en udfordring med overs?ttelse. En tidslinie er en oplagt feature. Georeferering direkte i browseren. Bo Nissen Knudsen og Peder Dam (K?benhavns Universitet) DigDag er en forskningsinstratruktur der gik i luften i efter?ret 2012. Idéen bag er integration af forskellige institutioners data – hvad ang?r administrative inddelinger over tid. Digdag udbydes via WMS (fra GST) samt portalen www.digdag.dk. Portalen har en r?kke b?rnesygdomme der h?bes udbedret i fremtiden. Fx mangler der link fra historiske stednavneformer til administrative enheder. Peder Dam fort?ller om tilblivelsen af DigDags kort. DigDag er ikke tidssnit, men i stedet polygoner med et fra-til tidsstempel. Polygoner der hver is?r repr?senterer en administrativ enhed – specifikt et ejerlav. Ejerlavene er via en relationsdatabase knyttet sammen til 70 forskellige administrative temaer. Henrik Dupont, Kongelige Bibliotek. Projektet: Danmark set fra Luften – F?r Google. Pt mangler der standarder for pr?sentationen af bibliotekernes billed- og kort samlinger. S? samlingerne pr?senteres p? en r?kke forskellige m?der. Ingen standarder for skr?-luftfoto, og der er ingen viden om hvad billederne viser og lokalitet. Scanning af 250.000 billeder til 5-8 kroner pr stk fra Fyn. Det viste sig at v?re billigst at g?re det inhouse. Men lokaliseringerne er stadig et problem, hvorfor man har lavet crowdsourcing. Har opbygget system der forbinder b?de Rex, foto, metadata og brugerdata. Brugerne har i den grad taget projektet til sig, og over 150.000 billeder er lagt p? plads siden september 2012. Har f?et en million kroner til scanning af Lolland og Falster, og savner financiering til Sj?lland og Jylland. Paneldebat. Ordstyrer: Per Grau M?ller, Syddansk Universitet paneldeltagere: Bo Nissen Knudsen, Henrik Dupont, Peder Dam, Peter Korsgaard, Mette Kia Krabbe Meyer og Rasmus Halling Lorentzen. Diskussionen kredser om crowdsourcing. Kan data verificeres, kan metadata blive gode nok? Kan det lade sig g?re? Kan det g?re projekterne mere interessante for brugere? Det lader til at det n?ste projekt i historisk geografi skal “Trap 6”. Men der er meget projektforberedelse forude. Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar Seminar: Webformidling af historisk-topografisk information Udgivet den 15. april 2013 af HisKis Svar Torsdag d. 30. maj 2013 kl. 10.00-16.30. Syddansk Universitet, Odense. I takt med udbredelsen af internettet er det oplagt at t?nke i formidling gennem dette medie frem for papir-publikation. Lige s? oplagt er det, at mange billeder, fotos og kort, herunder historiske er blevet tilg?ngelige p? www. Men hvilke tanker er der gjort om deres formidling og specielt s?gemulighederne p? nettet? Hvordan kobles billeddata fra f.eks. kort til geografisk information via GIS-software? Hvilke informationer er tilg?ngelige om de grafiske data (herunder metadata), og hvordan kan der s?ges p? dem? Vil det ultimative v?re, at der ligger historiske-topografiske ’v?rker’ p? nettet ala Trap Danmark, og er noget s?dant overhovedet realistisk? Hvad kan vi stille af krav til oplysninger, gennemsigtighed og funktionalitet (herunder downloads) til den type websites? Her t?nker vi ogs? p? de mange brugerbaserede interaktive sites, der de seneste par ?r er dukket frem, og som er attraktive i mange henseender: brugerne f?ler at de selv er med til at g?re en indsats, og s? for?ges datam?ngden uden at belaste hjeminstitutionens ?konomi. Disse sp?rgsm?l vil HisKIS gerne s?tte fokus p? og h?ber, at der kan komme en god dialog ud af dagens indl?g og diskussioner. Yderligere information og program Tilmelding Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar Fornyelse i styregruppen Udgivet den 5. december 2012 af HisKis Svar P? HisKis’ generalforsamling i november 2012 blev netv?rkets styregruppe udvidet, s? gruppen nu ogs? formelt ogs? omfatter de personer der i de senere ?r har v?ret aktive i netv?rkets aktiviteter. Desuden blev netv?rkets sekret?r, Peder Dam, og netv?rkets kasserer, Per Grau M?ller, genvalgt. Oversigten over netv?rkets styregruppe kan ses her Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar DigDag lanceret Udgivet den 25. oktober 2012 af HisKis Svar De sidste 3 ?rs store projekt indenfor historisk geografi lanceres 25. oktober 2012 p? Rigsarkivet, og p? projekt-hjemmesiden http://digdag.dk/ Mange fra HisKis har deltaget i projektet, og set til at det er blevet et godt og brugbart redskab. Vi ser frem til at DigDag begynder at blive brugt af en bred skare af forskere og andre med interesse i historisk geografi. Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar Endnu et succesfuldt HisKis seminar afholdt Udgivet den 25. maj 2012 af HisKis Svar 24. maj 2012 afholdte HisKis seminaret “Historiske bykort 1600-1950″ i Blixen-salen p? Det Kongelige Bibliotek. Seminaret samlede ca. 50 deltagere, der oplevede den store variation af metoder der anvendes og discipliner der har gavn af historiske bykort. p? seminarsiden kan downloades seminarets program, deltagerliste samt opl?gsholdernes pr?sentationer. Til de der savner en samlet beskrivelse af de danske bykort, og en samlet portal hvor kortene kan findes, anbefaler vi is?r Henrik Duponts pr?sentation. Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar Historiske bykort 1600-1950 Udgivet den 2. marts 2012 af admin Svar Nyt HisKIS-seminar: Historiske bykort 1600-1950 Det Kongelige bibliotek / Blixensalen Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 10:00-16:15 Ofte bliver bykort udeladt eller i hvert fald nedprioriteret i publikationer og p? seminarer om historiske kort. M?ske fordi der antalsm?ssigt er mange flere der viser landskabet uden for k?bst?dernes byporte, eller m?ske fordi der er s? mange forskelligartede korttyper? Dette er selvsagt beklageligt, for selvom de historiske bykort kan v?re udfordrende pga. stor variation, s? rummer de et v?ld af information, der har relevans for et meget stort publikum. De historiske bykort bliver talrige allerede i 1600-tallet, og for flere byer findes der kort for hver 20.-40. ?r de sidste knap 400 ?r – samlet set er kortene en fantastisk kilde til byens udvikling. Dette er baggrunden for det n?ste HisKIS-seminar: Hvilke historiske kort og prospekter findes der over de danske byer, og hvordan kan historikere benytte dem ved forskning og til formidling med hensyn til deres kildem?ssige problemstillinger? Som ved tidligere seminarer vil HisKIS-seminaret fokusere s?rligt p? den digitale behandling og den digitale formidling af de historiske kort: Hvilke muligheder og faldgrupper l?ber vi ind i, n?r de ?ldre kort behandles i GIS, og n?r kortene formidles til det brede publikum gennem web-browsere? S?vel mulighederne som faldgrupperne er store… Historiske bykort 1600-1950 24 maj 2012 Udgivet i Nyt fra HisKIS | Skriv et svar Velkommen til den nye HisKIS-side Udgivet den 25. november 2011 af admin 1 Denne side er pt under udvikling, og vil g? endeligt i luften inden sommeren 2012. Indtil da er kommentarer velkomne. Udgivet i Nyt fra HisKIS | 1 svar HisKIS Udgivet den 24. august 2011 af admin HisKIS netv?rket (Historisk-Kartografisk InformationsSystem) blev oprettet i 2001 som et uformelt forum for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. HisKIS-netv?rkets form?l er at etablere et nationalt netv?rk for de forskningsinstitutioner og dele af forvaltningen, der anvender historisk kortmateriale, luftfotografier og dertil h?rende geo-relaterede data (fx. befolkningst?llinger, landbrugs- eller arealstatistik) som et redskab i arbejdet med landskabsrelaterede problemstillinger. Netv?rkets form?l er udvikling af og udbredelse af kendskabet til brugbare data inden for det n?vnte forsknings- og forvaltningsmilj?. Centralt i netv?rkets form?l st?r afholdelse af konference og seminarer samt udvikling af en download-portal hvor digitalt historisk kortmateriale frit kan downloades. Udgivet i Nyt fra HisKIS Information fra HisKIS Registrer dig som bruger her p? siden, s? sender vi dig oplysninger om kommende arrangementer m.m. via email. Login Login Login Brugernavn: Adgangskode: Husk mig Registrer Drevet af WordPress

hiskis2.dk Whois

Domain Name: HISKIS2.DK